Dlaczego warto

Edukacja muzyczna rozwija myślenie abstrakcyjne i wpływa na myślenie kreatywne.
Gra na instrumencie wyrabia umiejętność skupienia i koncentracji.
Muzyczny porządek wpływa na rozwój logicznego myślenia, wyrabia inteligencję i ogólną orientację.
Znajomość nut i rytmu ułatwia naturalne rozumienie ułamków.
Kojarzenie znaku z dźwiękiem przyspiesza opanowanie umiejętności czytania.
Dzieci uczęszczające na lekcje muzyki mają lepszą pamięć.
Rozwój słuchu jest podstawą szybszego opanowania języków obcych.
Nauka muzyki rozwija pamięć słuchową, wzrokową, logiczną i zdolności manualne.
Występy publiczne rodzą wiarę we własne siły, pomagają uzyskać odporność i stabilność emocjonalną.
Regularne ćwiczenie wymaga pokaźnej energii, uczy koncentrować się na określonym celu.
Muzykowanie jest sensownym wykorzystaniem wolnego czasu.
Muzykowanie w grupie rozwija łatwość porozumiewania się z otoczeniem i zdolność do pracy w zespole oraz ma niemały wpływ na umiejętność nawiązywania kontaktów w życiu społecznym.