Oferta

Pierwsza Prywatna Szkoła Muzyczna I st. „Tosca” prowadzi naukę gry na następujących instrumentach:

  • fortepian
  • skrzypce
  • akordeon
  • gitara klasyczna
  • klarnet
  • saksofon
  • flet
  • wiolonczela
  • perkusja

Szkoła przyjmuje dzieci i młodzież do klasy pierwszej w wieku od 5 do 16 roku życia.
Czas trwania nauki w szkole wynosi:

6 lat w cyklu sześcioletnim dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 5 lat oraz nie więcej niż 10 lat

4 lata w cyklu czteroletnim dla dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą co najmniej 8 lat oraz nie więcej niż 16 lat.