Opłaty

Uczeń uczęszcza na zajęcia w Szkole na podstawie podpisanej umowy o naukę.
Miesięczna opłata za naukę w Szkole I-go stopnia – tzw. „czesne” płatne do 10-ego każdego miesiąca wynosi:
W cyklu sześcioletnim: 300 zł miesięcznie-klasy I-III oraz 340 zł miesięcznie-klasy IV-VI
W cyklu czteroletnim: 340 zł miesięcznie-klasy I-IV
Dane do przelewu:
„Tosca” Pierwsza Prywatna Szkoła Muzyczna I stopnia
ul. Piaskowa 99, 72-010 Police
Santander Consumer Bank Oddział w Policach
Ul. Bankowa 16 G, 72-010 Police
46 1500 1113 1211 1004 4099 0000