SZANOWNI RODZICE, DRODZY UCZNIOWIE !

W związku z wejściem w życie rozporządzenia MEN z 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 informuję, że od dnia 25 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zadania edukacyjne w szkole muzycznej I st. Tosca są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu ucznia z nauczycielem.

Nauczanie zdalne jest prowadzone między innymi w oparciu o:

  • materiały edukacyjne na sprawdzonych portalach edukacyjnych i stronach internetowych,
  • lekcje on-line z wykorzystaniem komunikatorów przy zachowaniu bezpiecznych warunków korzystania z Internetu, inne sposoby prowadzenia lekcji wskazane przez nauczyciela
  • materiały przesyłane uczniom przez pedagogów poprzez pocztę elektroniczną lub inne komunikatory, dostępne dla obu stron,
  • podręczniki i materiały nutowe będące w posiadaniu uczniów,
  • kontakt telefoniczny z nauczycielem,

Uczniowie mogą przesyłać drogą elektroniczną odrobione prace domowe w postaci skanów lub plików, zdjęć i nagrań. Jeżeli nie mają możliwości skorzystania z Internetu, to również telefonicznie. Nauczanie zdalne będzie uwzględniać możliwości techniczne zarówno nauczycieli jak i uczniów (ich rodziców). Ważniejsza od wybranej formy nauczania jest możliwość osiągnięcia celu nauczania, przy zachowaniu bezpieczeństwa uczniów i wyeliminowaniu zagrożeń związanych z nieodpowiedniego korzystania z Internetu.

Wszyscy poznajemy i opracowujemy nowe formy pracy z uczniami. Ta sytuacja niesie wiele niedogodności, ale może też być powodem do wzmocnienia, także z Państwa pomocą, niezbędnych dla uczniów naszej szkoły cech osobowości – systematyczności, obowiązkowości, samodzielności, kreatywności, a także odwagi w podejmowaniu nowych zadań i wyzwań.

Wszelkie pytania proszę kierować bezpośrednio do nauczycieli lub do dyrekcji Szkoły.

Zapewniam, że nauczyciele dołożą wszelkich starań, aby wspierać uczniów w tej trudnej dla nas wszystkich sytuacji.

Dyrektor Szkoły

Ten wpis został opublikowany w kategorii Aktualności. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.